Sunakladništvo

 U svojoj dugogodišnjoj nakladničkoj djelatnosti Katedra je u suradnji s drugim otočnim udrugama tiskala više naslova koje dalje navodimo:


 

1. Čitaonički pokret u jugoslavenskim zemljama u XIX. stoljeću, zbornik radova sa  

 

                    znanstvenog skupa

 

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 7

 

                    Uredili: Julijano Sokolić i Mario Glogović

 

                    Mali Lošinj – Rijeka 1990, str. 320

 

                    (u suradnji sa SIZ-om za kulturu Općine Cres-Lošinj, Mali Lošinj)

 

 

 

2. Valter Mužić: Na početku sebe, zbirka pjesama, dio na čakavskom jeziku sela Orlec

 

                    Zavičajna biblioteka katedre ČS Cres-Lošinj, knjiga 6

 

                    Urednik: Bernard Balon

 

                    Mali Lošinj 1991, str. 91

 

                    (u suradnji sa Ogrankom Matice Hrvatske Cres-Lošinj)

 

 

 

3. Biologija Cresa i Lošinja, zbornik radova sa znanstvenog skupa

 

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 8

 

                    Urednik: Julijano Sokolić

 

                    Mali Lošinj 1992, str. 292

 

                    ( u suradnji sa Fondom za kulturu Općine Cres-Lošinj, Mali Lošinj)

 

 

 

4. Pomorstvo Lošinja i Cresa III, zbornik radova

 

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 9

 

                    Urednik: Julijano Sokolić

 

                    Mali Lošinj 1995, str. 224

 

                    (u suradnji s Poglavarstvima Općina Mali Lošinj i Cres, Srednjom školom

 

                    Ambroza Haračića, Mali Lošinj, i Maticom Hrvatskom – ogranak Lošinj , Mali

 

                    Lošinj)

 

 

 

5. Anton Bozanić: Iseljenici cresko-lošinjskog otočja u NewYorku i okolici

 

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 10

 

                    Urednik: Julijano Sokolić

 

                    Cres – Mali Lošinj – New York 1997, str. 176

 

                    ( u suradnji s Gradom Cresom i Gradom Malim Lošinjem)

 

 

 

6. Sportski ribolov na Lošinju, zbornik radova

 

                    Otočki ljetopis Cres-Lošinj, svezak 11

 

                    Uredili: Julijano Sokolić i Rado Manzoni

 

                    Mali Lošinj 1998, str. 408

 

                    (u suradnji sa SRD Udica iz Malog Lošinja i Gradom Malim Lošinjem)

 

 

 

7. Milan Rakovac: Kvarnerski otočni lucidar

 

                    Uredio: Mirko Mađor

 

                    Zagreb 2006, str. 315

 

                     (u suradnji sa Dom i svijet, Zagreb i Ogranak Matice Hrvatske, Mali Lošinj)

 

 

 

8. Nikola Velčić: Besedar bejske Tramuntane   

 

                     Mali Lošinj – Beli – Rijeka 2003, str. 579

 

                    (u suradnji sa Tramuntanom – Beli i Adamić  – Rijeka)

 

 

 

9. Dalida Toić – Pinjušić: Dišpet vetra, zbirka pjesama na čakavština mjesta Merag na Cresu

 

                    Zavičajna biblioteka Katedre ČS Cres-Lošinj, knjiga 10

 

                    Urednik: Bernard Balon

 

                    Mali Lošinj – Rijeka 2004, str. 94

 

 

 

10. Dalida Toić – Pinjušić, Stigme u mirti, zbirka pjesama

 

                    Zavičajna biblioteka Katedre ČS Cres-Lošinj, knjiga 11

 

                    Urednik: Bernard Balon

 

                    Mali Lošinj – Rijeka 2004, str. 119

 

 

 

11. Nerezinski libar, izbor tekstova

 

                     Urednik: Julijano Sokolić

 

                     Nerezine 2007, str. 254

 

                      (u suradnji sa Društvom Sv. Frane, Nerezine)

 

 

 

12. Nerezinski libar, izbor tekstova

 

                     Urednik: Julijano Sokolić

 

                     Nerezine 2009, str. 286

 

                     ( u suradnji sa Društvom Sv. Frane, Nerezine)

 

Joomla templates by a4joomla